Corona-protocol

In verband met het Coronavirus werken we bij Stichting ReVisie op aangepaste wijze:

 • We doen er alles aan om onze dienstverlening veilig en verantwoord in te richten, zodat onze hulpverlening zo veel mogelijk door kan gaan.
 • We bekijken per begeleidingstraject wat – gezien de maatregelen – een gepaste werkwijze is, en maken hier met de jongere, ouders en andere betrokkenen afspraken over.
 • De begeleiding van jongeren vindt waar mogelijk online (bijvoorbeeld via Skype) of telefonisch plaats.
 • Waar mogelijk en noodzakelijk ontmoeten we cliënten buiten, waarbij we de richtlijnen van het RIVM aanhouden en op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.
 • Als begeleiders komen we niet bij cliënten en hun gezin in huis, tenzij we hier een grote noodzaak toe zien en altijd eerst in overleg.
 • We nemen de hygiënemaatregelen in acht, zoals vaak handen wassen, geen of zo min mogelijk materialen aan elkaar doorgeven en deze zo nodig ontsmetten voor en na gebruik (denk aan telefoons, spellen, werkmaterialen).
 • Bij verkoudheidsklachten, koorts of andere griepverschijnselen bij de cliënt of in zijn/haar gezin vindt uitsluitend online of telefonische begeleiding plaats.
 • Bij verkoudheidsklachten, koorts of andere griepverschijnselen bij de begeleider of in zijn/haar gezin vindt uitsluitend online of telefonische begeleiding plaats.
 • We houden met iedere cliënt telefonisch contact en kijken naar mogelijke activiteiten op afstand, zoals cursussen en spellen.
 • Op dit moment kunnen wij helaas geen vervoer aanbieden aan cliënten.
 • Als team en organisatie nemen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, zoals zoveel mogelijk thuiswerken en beeldbellen.

Ook in deze gekke tijd is ReVisie er voor jongeren en hun gezin. Juist nu!