Corona-protocol

In verband met het Coronavirus werken we op aangepaste wijze. We houden daarbij de richtlijnen van de Rijksoverheid aan:

  • We blijven op 1,5m afstand, dit geldt binnen en buiten. Waar mogelijk ontmoeten we cliënten en naasten buiten.
  • We nemen de hygiënemaatregelen in acht: bij binnenkomst de handen ontsmetten, vaak handen wassen, zo min mogelijk materialen aan elkaar doorgeven en handen ontsmetten als je veel aangeraakt hebt (denk aan telefoons, spellen, kopjes).
  • Er zijn maximaal 4 personen per bijeenkomst (ook bij intakes en ander overleg).
  • Als begeleiders komen we niet bij cliënten en hun gezin in huis, tenzij we hier noodzaak toe zien en in overleg. Als daarbij de 1,5m afstand niet gewaarborgd kan worden, doen we mondkapjes op.
  • Bij verkoudheidsklachten, koorts of andere griepverschijnselen bij de cliënt, begeleider of in zijn/haar gezin vindt uitsluitend online of telefonische begeleiding plaats.
  • Autovervoer van cliënten: op dit moment rijden we alleen noodzakelijke ritten. Bij het instappen ontsmetten we onze handen. In de auto doen begeleider en cliënt beiden een mondkapje op.

We bekijken per begeleidingstraject wat – gezien de maatregelen – een gepaste werkwijze is, en maken hier met de jongere, ouders en andere betrokkenen afspraken over. Ook in deze gekke tijd is ReVisie er voor jongeren en hun gezin!