Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris staat open voor iedere vraag of klacht van jou als cliënt. Je kunt bij hem/haar jouw verhaal kwijt en als het nodig is, helpt hij jou om jouw verhaal helder te verwoorden. Daarna adviseert de klachtenfunctionaris welke stappen je kunt ondernemen en ondersteunt je daarbij.

De klachtenfunctionaris kan ook doorverwijzen naar de Geschilleninstantie Zorg Midden Holland voor bijvoorbeeld bemiddeling. De klachtenfunctionaris is er voor de cliënt. Hij/zij steunt de cliënt onvoorwaardelijk en zonder te oordelen. Het gaat erom wat de cliënt vindt of wenst. De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht. Alle gesprekken zijn dan ook vertrouwelijk.

Klachtenregeling

Stichting ReVisie heeft een klachtenregeling. De klachtenregeling omschrijft de manier waarop wij omgaan met klachten: de opvang, de bemiddeling en de behandeling van de klacht.

Klachten kun je direct met jouw begeleider bespreken. Mogelijk kom je er samen niet uit. In dat geval heb je een aantal opties.

  • Vraag een gesprek aan met de teamleider. Je ontvangt zijn/haar contactgegevens via jouw begeleider. Zijn/haar e-mail vind je ook op onze website.
  • Kom je er nog niet uit? Neem contact op met de directie door een mail te sturen naar info@stichting-revisie.nl.
  • Wanneer je er niet uit komt met begeleider, teamleider of directie, dan is er altijd de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze persoon zal een of meer gesprekken met je voeren om het probleem helder te krijgen en je vervolgens te helpen om het probleem aan te kaarten. Dat kan op verschillende manieren. Soms is advies al voldoende, soms is bemiddelen of juist een klacht indienen een stap die je wilt nemen. Alle informatie die je deelt is vertrouwelijk.
  • Als je er met de klachtenfunctionaris ook niet uit komt, dan kun je je klacht aanhangig maken bij de Geschilleninstantie Zorg Midden Holland. De klachtenfunctionaris heeft de contactgegevens.