Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Klachtenregeling

Stichting ReVisie heeft een klachtenregeling. De klachtenregeling omschrijft de manier waarop wij omgaan met klachten: de opvang, de bemiddeling en de behandeling van de klacht.

Klachten kun je direct met jouw begeleider bespreken. Mogelijk kom je er samen niet uit. In dat geval heb je een aantal opties.

 

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon staat open voor iedere vraag of klacht van jou als cliënt. Je kunt bij hem/haar jouw verhaal kwijt en als het nodig is, helpt hij/zij jou om jouw verhaal helder te verwoorden. Daarna adviseert onze vertrouwenspersoon welke stappen je kunt ondernemen en ondersteunt je daarbij.

Onze vertrouwenspersoon kan ook doorverwijzen naar de externe Geschillencommissie voor bijvoorbeeld bemiddeling. Onze vertrouwenspersoon is er voor de cliënt. Hij/zij steunt de cliënt onvoorwaardelijk en zonder te oordelen. Het gaat erom wat de cliënt vindt of wenst. Onze vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Alle gesprekken zijn dan ook vertrouwelijk.