‘Bedankt voor de fijne samenwerking! Jullie zijn goed in wat je doet.’ Esther Snippe, Gemeente Gouda

Individuele specialistische begeleiding

ReVisie biedt individuele specialistische begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen (14-25 jaar), onder meer vanuit:

 • ZIN | WMO | PGB
 • Indicatie gemeente/sociaal team
 • Verwijzing GGZ/behandelcentra
 

Wij begeleiden jongeren die door een psychische of psychosociale uitdaging hun doel op een aangepaste wijze moeten bereiken. Hierbij valt te denken aan:

 • ADHD;
 • autisme;
 • PDD-NOS;
 • angstproblematiek;
 • depressie;
 • gameverslaving;
 • leer- en/of ontwikkelingsachterstand;
 • sociale problematiek.
 

Begeleiding op maat

ReVisie biedt een intensief begeleide leer- en ervaringsplek die aansluit op de vraag van de cliënt. We werken met individuele begeleiders die ondersteuning op maat kunnen bieden in verschillende activiteiten, in een prettige omgeving waarin contact en plezier met elkaar voorop staat.

Ons team bestaat uit HBO/WO opgeleide begeleiders die individuele specialistische begeleiding bieden. De begeleider kan werken vanuit een eigen verantwoording naar de deelnemer en de organisatie. Belangrijk in onze begeleiding dat we werken vanuit een vertrouwde begeleidingsrelatie met de cliënt. Om dit te bewerkstelligen nemen we hier zorgvuldig de tijd voor. Want alleen vanuit vertrouwen en veiligheid lukt het cliënten over drempels te stappen wat hen voorheen niet lukte.

De begeleidingstrajecten krijgen coördinatie door onze zorgcoördinator. Begeleider en zorgcoördinator communiceren rechtstreeks aangaande het traject en zijn eerstverantwoordelijke voor de begeleiding.

ReVisie onderscheidt zich door de individuele aanpak en zorgvuldige afstemming op de jongere. We bekijken de hulpvraag van de cliënt en hebben als doel ten eerste rust, regelmaat, veiligheid en vertrouwen te bieden. We gaan ervan uit dat iedereen een bepaalde regie in het leven kan ontwikkelen en eigenwaarde kan opbouwen.

Traject voor leren en werken

Wat heeft de persoon in kwestie nodig om te komen tot rust, veiligheid, zelfvertrouwen en (professionele) ontwikkeling? ReVisie onderscheidt zich door de wensen en vragen van de jongere als basis te gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten, die we zorgvuldig afstemmen met de jongere zelf.

Mogelijke doelen:

 • De jongere heeft zicht op zijn eigen talenten en mogelijkheden;
 • Hij/zijn heeft keuzes gemaakt waardoor het toekomstperspectief beter vorm gekregen heeft;
 • De zelfredzaamheid vergroten;
 • Het maatschappelijk isolement doorbreken;
 • De persoonlijke beleving is positiever en de directe omgeving van de jongere biedt een meer stabiele basis;
 • Leer- en/of werkervaring opdoen (‘leren werken’);
 • De jongere is bereid en in staat om de stappen in de richting van zijn/haar gewenste leven daadwerkelijk te zetten;
 • De afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen waardoor er doorstroom kan plaatsvinden.

 

Op een persoonlijke en individuele wijze werken we naar een passende (leer)werkplek, als dit mogelijk en gewenst is. Waar mogelijk schakelen we een jobcoach van bijvoorbeeld gemeente of UWV in.

Ontwikkeling na schooluitval

ReVisie is er ook voor een periode van heroriëntatie. Dit is een periode voor jongeren die leerplichtig zijn, maar de motivatie niet meer kunnen opbrengen om deel te nemen aan het onderwijs. Bij ReVisie bieden we de gelegenheid op het hervinden van motivatie en het vernieuwd richting geven aan passende mogelijkheden.

Een keuze maken is niet makkelijk, zeker niet voor jongeren die al vele teleurstellingen hebben moeten verwerken. Bij ReVisie houden we rekening met deze teleurstellingen en steken we in op het ontwikkelen van praktische vaardigheden. Hierdoor komt de nadruk te liggen op het verbeteren van de eigenwaarde, zelfbeleving en motivatie van de jongere.

We onderzoeken waar de kwaliteiten en interesses van de jongeren liggen. Hiermee gaan we aan de slag waardoor de jongere succeservaringen opdoet. Met deze nieuwe ervaringen en inzichten op wat meer passend is, zijn de jongeren beter in staat een keuze binnen het onderwijs te maken. Dat kan inhouden dat ze ofwel een andere opleiding kiezen, ofwel dat ze verder gaan met het onderwijs waar de jongere eerder was afgehaakt.

Contra-indicatie

Contra-indicatie voor deelname aan trajecten bij ReVisie:

 • Jongeren met een zwaar lichamelijke of verstandelijke beperking;
 • Jongeren waarvoor primair plaatsing in groepen gezocht wordt;
 • Jongeren waarvoor primair dagopvang gezocht wordt;
 • Diverse psychopathologische stoornissen. Zoals onder andere borderline persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie
 • (Seks-, drugs-, alcohol-, gok-)verslavingsgedrag, waardoor de veiligheid van locatie en mensen in het geding komt;
 • Criminaliteit; achtergrond in justitieel kader, recidiverend geweld/stelen/vernielingen
 • Impulscontrole problemen waardoor fysiek geweld en/of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag richting anderen op dagelijkse/zeer regelmatige basis plaatsvindt.
 

Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op.