Vitoria:

‘Ik vind ReVisie leuk en gezellig. Leuke mensen die aardig zijn en complimenten geven. Met andere jongeren praten is ook leuk. Ik voel me door reVisie sterker.’

 

Onze werkwijze

• Persoonlijke en professionele begeleiding vanuit de vraag van de deelnemer;
• Integraal aanbod van inhoudelijk gespecialiseerde hulpverleners;
• Outreachende begeleiding;
• Doen wat nodig is, en hierin op onze eigen-wijze de paden creëren;
• Een flexibele en creatieve zorgorganisatie;
• Korte communicatielijnen;
• Concreet, menselijk, met veel plezier;
• Laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar.

Kennismaking en start traject

Met iedere aangemelde cliënt en ouders/verzorgers voeren we eerst een kennismakingsgesprek. Hierin krijg je informatie over ReVisie, over wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Het gesprek kan bij ReVisie, bij de cliënt thuis of op een nader te bepalen plek plaatsvinden. We stemmen af wat mogelijk, nodig en wenselijk is. Je krijgt ruim de gelegenheid om je verhaal te doen en vragen te stellen.

Op basis van deze informatie vormen we een meer compleet beeld. Dit leggen we vast in een verslag. Indien nodig vragen we verdere diagnostiek bij behandelaars aan. Of andere informatie van derden.

Wanneer duidelijk is welke wensen en competenties een cliënt heeft, starten we met het traject, waarbij looptijd en aantal uur per week afhankelijk is van de indicatie.

Samen leerdoelen bepalen

De cliënt krijgt een vaste begeleider toegewezen. We vinden het erg belangrijk dat cliënten een klik hebben met de begeleider die ze krijgen toegewezen. Als deze klik er niet is, dan krijgt de cliënt een andere begeleider. Dit alles gebeurt in goed overleg met elkaar.

Samen met de begeleider achterhaalt de cliënt motivatiebronnen, doelen en drijfveren. De begeleider neemt deze als vertrekpunt om zo het vertrouwen en de regie van de cliënt te vergroten. We besteden veel aandacht aan het toekomstperspectief.

We brengen de talenten en competenties met de deelnemer in kaart. Indien nodig en haalbaar kan er ook gebruik gemaakt worden van diagnostische instrumenten, zoals een capaciteitentest, beroepskeuzetest, etc. We stellen een plan op waarbij we leerdoelen formuleren waaraan de cliënt gedurende het traject gaat werken.

Het traject

We ondernemen activiteiten waarbij de jongere aan de individuele leerdoelen kan werken. De activiteiten hebben een relatie tot de branche waartoe de jongere zich het meest voelt aangetrokken. Hierbij valt te denken aan:

Agrarisch
Onderhouden van grasvelden, bomen, perken | Aanleggen en onderhouden moestuin | Onderhouden van voetbalvelden

Detailhandel
Klaarmaken van beelden voor verkoop (uitpakken, schoonmaken, oppoetsen etc.) | Werken in een fietsenwinkel

Administratief
Werkzaamheden in een drukkerij | Verzorgen van correspondentie

Bouw, installatie, vastgoed
Schilderwerkzaamheden | Opknappen gebouwen | Repareren fietsen | Boten opknappen | Houtbewerking

Sportieve activiteiten
Tennis | Voetbal | Fitness | Zwemmen | Vissen | Wandelen | Mountainbiken | Yoga | Tafeltennis | Kanoën 

Creatieve activiteiten
Koken | Schilderen | Keramiek | Kaarsen maken | Tekenen | Fotografie | Muziek | Kleding naaien

Beroepsoriëntatie

Het kennismaken met diverse activiteiten en beroepen behoort tot de mogelijkheden, zowel theoretisch als praktisch, om zo zicht te krijgen op wat voor de cliënt het meest passende werk en weekritme is. De oriëntatie heeft een zeer praktische insteek. Het gaat vooral om het zien, ervaren en voelen van beroepen. Ook de omgeving waarin het beroep wordt uitgeoefend krijgt veel aandacht.

Ervaring opdoen

We streven ernaar de cliënt zo snel mogelijk op een werkervaringsplek of vrijwilligersplek te plaatsen. Op deze werkplek kan de kandidaat werken aan het ontwikkelen van competenties. De cliënt wordt individueel, intensief en resultaatgericht begeleid. Indien nodig kan de begeleider tijdelijk meewerken met de cliënt om deze voldoende vaardigheden aan te leren voor het uitvoeren van het werk. De rol van de begeleider is dan vooral coachend van aard.

Het doel van de plaatsing is het opdoen van arbeidsritme, het opdoen van diverse vaardigheden en het leren functioneren binnen een organisatorische setting. Het gaat hierbij om basiscompetenties als: op tijd komen, fouten durven maken, initiatief tonen, afspraken maken en nakomen, opdrachten kunnen uitvoeren, omgaan met leidinggevende, samenwerking met collegae, respecteren organisatie regels, leren vragen stellen, leren flexibel met zaken om te gaan.

Samen formuleren we haalbare leerdoelen, waaraan in de praktijk wordt gewerkt. Op de werkplek is een werkbegeleider aanwezig, als vast aanspreekpunt voor de cliënt. De begeleiding vanuit ReVisie richt zich ook op de direct leidinggevende en eventueel ook op de collega’s van de kandidaat.

Vanuit ReVisie zijn er contacten met verschillende partners en werkgevers in de omgeving die de intentie hebben om cliënten een werkervaringsplek te bieden.

Evaluatie

Regelmatig bekijken we samen met de deelnemer en ouders/betrokkenen in hoeverre de gestelde doelen in het traject worden behaald en/of bijgesteld dienen te worden.

Rapportage en eindgesprek

Op basis van het afgelegde traject wordt er een rapportage opgesteld en een exitgesprek gepland. In het exitgesprek wordt geëvalueerd hoe de persoonlijke leerdoelen zijn behaald en wat de huidige stand van zaken is. Dit wordt vastgelegd in de eindrapportage. Ook is hier ruimte voor het opstellen van nieuwe leerdoelen. 

Als de cliënt na een stage/werkervaringsplek arbeidsmarktrijp is dan stroomt hij door naar een (betaalde) baan, met waar nodig ondersteuning door een jobcoach. Er vindt een overdracht plaats met de betreffende organisatie. Met de cliënt wordt een exit gesprek gevoerd om het individuele traject te evalueren.