Vitoria:

‘Ik vind ReVisie leuk en gezellig. Leuke mensen die aardig zijn en complimenten geven. Met andere jongeren praten is ook leuk. Ik voel me door reVisie sterker.’

 

Onze werkwijze

• Persoonlijke en professionele begeleiding vanuit de vraag van de deelnemer;
• Integraal aanbod van inhoudelijk gespecialiseerde begeleiders;
• Outreachende begeleiding;
• Doen wat nodig is, en hierin op onze eigen-wijze de paden creëren;
• Een flexibele en creatieve zorgorganisatie;
• Korte communicatielijnen;
• Concreet, menselijk, met veel plezier;
• Laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar.

Kennismaking en start traject

Met iedere aangemelde cliënt en ouders/verzorgers voeren we eerst een kennismakingsgesprek. Hierin krijg je informatie over ReVisie, over wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Het gesprek vindt meestal bij ReVisie plaats, zodat je meteen ons locatie leert kennen. We stemmen af wat mogelijk, nodig en wenselijk is. Je krijgt de gelegenheid om je verhaal te vertellen en vragen te stellen.

Op basis van deze informatie vormen we een meer compleet beeld. Dit leggen we vast in een verslag. Indien nodig vragen we verdere diagnostiek bij behandelaars aan. Of andere informatie van derden.

Wanneer duidelijk is welke wensen en competenties een cliënt heeft, en als we wederzijds vinden dat een traject gaat passen, dan starten we met het traject. Looptijd en aantal uur per week is afhankelijk van de indicatie.

Samen leerdoelen bepalen

De cliënt wordt begeleid door een vaste eerste begeleider, en vaak aanvullend door een tweede begeleider. We vinden het erg belangrijk dat jongeren een klik hebben met hun begeleider. Als deze klik er niet is, dan krijgt de cliënt een andere begeleider. Dit alles gebeurt in goed overleg met elkaar.

Samen met de begeleider achterhaalt de cliënt motivatiebronnen, doelen en drijfveren. De begeleider neemt deze als vertrekpunt om zo het vertrouwen en de regie van de cliënt te vergroten. We besteden veel aandacht aan het toekomstperspectief.

In de eerste drie maanden stellen we samen met de jongere een doelenplan op, waarbij we leerdoelen formuleren waaraan de jongere gedurende het traject wil gaan werken. 

Het traject

We ondernemen activiteiten waarbij de jongere aan de individuele leerdoelen kan werken. Activiteiten die jongeren bijvoorbeeld bij ReVisie hebben ondernomen:

Agrarisch
Werken in de moestuin | Appels en peren plukken | Plantjes kweken

Bouwen
Houten meubelen maken, kippenhok bouwen, bootje opknappen, repareren fietsen

Sportieve activiteiten
Tennis | Voetbal | Fitness | Zwemmen | Vissen | Wandelen | Mountainbiken | Tafeltennis | Kanoën 

Creatieve activiteiten
Koken | Schilderen | Keramiek | Kaarsen maken | Tekenen | Fotografie | Muziek | Kleding naaien

Ervaring opdoen

Het kennismaken met diverse activiteiten en beroepen behoort tot de mogelijkheden, zowel theoretisch als praktisch, om zo zicht te krijgen op wat voor de cliënt het meest passende werk en weekritme is. De oriëntatie heeft een zeer praktische insteek. 

We streven ernaar de jongere te helpen bijvoorbeeld op een opleiding, werkervaringsplek of vrijwilligersplek te komen.  Indien nodig kan de begeleider tijdelijk meegaan met de cliënt om deze voldoende zelfvertrouwen en vaardigheden te laten ontwikkelen.

Samen formuleren we haalbare leerdoelen, waaraan in de praktijk wordt gewerkt. De begeleiding vanuit ReVisie sluit aan op de begeleiding op de werkplek, opleiding of dagbestedingsplek zelf.

Vanuit ReVisie hebben we contact met verschillende partners en werkgevers in de omgeving die de intentie hebben om jongeren een werkervaringsplek te bieden.

Rapportage en evaluatiegesprek

Regelmatig bekijken we samen met de jongere en ouders/betrokkenen hoe de voortgang is in de gewenste ontwikkeling.

Op basis van het afgelegde traject stellen we een rapportage op en plannen we een eindgesprek. In het eindgesprek evalueren we hoe de persoonlijke leerdoelen zijn behaald en wat de huidige stand van zaken is. Dit beschrijven we in de eindrapportage. Ook is hier ruimte voor het opstellen van nieuwe leerdoelen.